Kontaktujte nás: 725 759 344 | ickk@uappsc.cz

Zámek Nižbor

Informační centrum keltské kultury

Na sezónu 2018 nabízíme dva pravidelné vzdělávací programy. Na objednávku je také možné uspořádat Výlety do pravěku pro větší skupiny na téma První zemědělci nebo Keltové.

Na podzim 2018 chystáme speciální vzdělávací program k nové výstavě Prvorepubliková archeologie. Podrobnosti již brzy. 

Pravidelné programy se budou konat od května do října vždy v pondělí. Vzhledem k omezené kapacitě zámku je nutné si termín účasti na vzdělávacích programech předem rezervovat. Rezervace je možná telefonicky na čísle 702 037 937 nebo e-mailem na adrese veronika.puhacova@uappsc.cz

Jakým způsobem přistupujeme ke vzdělávání a jaké typy akcí pořádáme se dočtete v naší Edukační a komunikační strategii.


 

Příběh pravěku aneb co bylo, když nebyla škola

Anotace: Chození do školy dnes považujeme za naprostou samozřejmost, z hlediska lidské minulosti je však školní vzdělávání stále novinkou. Ovšem učit se děti musely vždy, i v pravěku. Jak tedy trávily svůj čas, když neseděly v lavicích? Co všechno si musely osvojit ještě v dětství? A měnili by dnešní žáčci s pravěkými dětmi? To všechno zjistíme teprve v Příběhu pravěku.  
Cílová skupina: Primárně 1. stupeň ZŠ, může být přizpůsoben i pro 2.stupeň ZŠ
Cíle programu: Žáci se prostřednictvím jednotlivých výjevů z různých období pravěku dozvědí, jak vypadal život na našem území před stovkami a tisíci let. Program se zaměří na zapojení dětí do pravěké společnosti a představí tak žákům alternativy trávení času v dětství. Program žáky názorně seznámí s hmotnou kulturou pravěku a naznačí tak dávné kořeny našich současných předmětů. Přivede také žáky k zamyšlení nad relativitou některých současných hodnot a pomocí pravěkých analogií jim rozšíří obzory vnímání našeho moderního světa.
Časová náročnost: Max. 120 minut
Počet žáků: Max. 30 žáků
Cena: 80Kč/žák
Vzdělávací obor: dějepis, výchova k občanství
Návaznost na RVP: vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a společnost

Příběh archeologie aneb od střepů k lidem
Anotace: Archeologie není jen vědou o dávno zapomenutých věcech a lidech, je to věda o nás samotných. O tom, jak jsme žili před stovkami a tisíci let, kdy jsme to ještě nedokázali zaznamenat. Archeologie nám pomáhá objevovat tajemnou minulost, která by jinak zůstala skryta hluboko pod zemí. Jak to ale ti archeologové dělají, že dokáží číst historii bez písmen? V čem spočívají jejich pracovní metody? Jaké předměty berou denně do rukou? Odhalte s námi příběh archeologie!
Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ
Cíle programu: Žáci se dozvědí, čím se zabývá vědní obor archeologie a budou rozumět jeho roli ve společnosti. Zároveň pochopí základní vědecké metody a budou schopni aplikovat je i v běžném životě. Pomocí kritického badatelského přístupu pochopí, jakým způsobem je možno zkoumat nejstarší lidskou minulost a také její význam pro nás samotné.
Časová náročnost: 120 minut
Počet žáků: max. 30 žáků
Cena: 80Kč/žák
Vzdělávací obor: dějepis, výchova k občanství, přírodopis
Návaznost na RVP: vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Budeme se na vás těšit v nové sezóně 2018 v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor!