Kontaktujte nás: 725 759 344 | ickk@uappsc.cz

Zámek Nižbor

Informační centrum keltské kultury

Na jaro 2020 připravujeme novou výstavu Klenoty středočeského pravěku. Více informací již brzy. 

Stálá keltská expozice v nové podobě

Jarní sezóna je zde a s ní každoročně přichází svěžest. Ta zavála i do naší keltské expozice, která v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor existuje již od roku 2004. Letos jsme se rozhodli dát jí komplet nový kabátek, a ten je skutečně pestrý. Byli Keltové takoví hrdinové, za jaké je považujeme? Čím se rádi obklopovali? Co dovedli? A jak to vlastně vypadalo v srdci Čech před jejich příchodem?

Všechno vám prozradíme. Nebo alespoň to, co se archeologové o životě Keltů dozvěděli za posledních sto padesát let. Provedeme vás keltským životním stylem, představíme ty nejzajímavější keltské nálezy z našich výzkumů, dotknete se keltského řemesla na vlastní kůži a také si jejich druhou kůži - keltský šat - budete moci vyzkoušet. Představíme vám mimo jiné i moderní metody archeologického zkoumání a široké spektrum materiálů a předmětů, které ve středních Čechách nacházíme nejen po Keltech, ale také po jejich pravěkých předchůdcích. 
Expozici v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor můžete navštívit v květnu, září a říjnu o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin, v červnu, červenci a srpnu pak denně mezi od 10 do 18 hodin. 
Vstupné činí 50 Kč pro dospělého, 20 Kč pro dítě.

Momentky z příprav můžete průběžně sledovat na našem Facebooku ve fotogalerii a také na na našem Instagramu.

Těšíme se na vaši návštěvu!


PROBĚHLÉ VÝSTAVY

Výstava Prvorepubliková archeologie“Znovuzrození československého státu pozdravují i čeští archaeologové s vroucí radostí, a ačkoliv jsou si vědomi, že jim nastávají nové povinnosti a nové, větší práce, přistoupí k nim s nadšením a s pevnou vůlí na půdě svobodného státu přivésti naši archaeologii k novému, nebývalému rozkvětu.”Tak zněla slova jednoho z nejvýznamnějších českých archeologů počátku 20. století Lubora Niederla, která na počest mladičké republiky zaznamenal v roce 1919. A v tomto duchu nadšení a pevné vůle na cestě za odhalováním nejstarší minulosti nového státu, na nějž byli i archeologové náležitě pyšní, se bádání neslo po celou dobu až do smutného konce 30. let, kdy byla jeho slibně se odvíjející nit násilně přetržena německou okupací. To vše vám představí výstava Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a Ústavu pro archeologii FF UK, která vás vtáhne do slavné éry české archeologie a přiblíží prvorepublikové okouzlení nově se rodící vědou. Do světa elegantních badatelů a jejich ambiciózních výzkumů jste mohli nahlédnout od 2. června 2018 v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor. Vernisáž výstavy proběhla 1. června v 17 hodin.

 

Badatelé v období první republiky položili základy archeologického oboru tak, jak jej známe dnes. První velké systematické výzkumy, zakládání stěžejních výzkumných institucí, objevy celosvětově proslulých lokalit, jako například keltské oppidum Stradonice nebo slavné Dolní Věstonice. Ty nejvýznamnější prvorepublikové výzkumy byly navíc financovány přímo z Národního fondu Masarykova, přičemž pan prezident mnohé z nich osobně navštívil. Ve výstavě proto chceme nejen připomenout toto významné období české archeologie, ale také znovu oživit některé její zásadní momenty. Nechme se v rámci oslav letošního výročí naší republiky touto uhlazenou dobou inspirovat a zkusme do společnosti navrátit některé z jejích užitečných zvyklostí.

 

K vidění byly nejen na dobové nálezy a předměty ze sbírek Ústavu pro archeologii FF UK, ale také na archeologické nálezy ze stradonického oppida ze sbírek Národního muzea, které v roce 1929 při svém tehdy velmi sledovaném výzkumu objevil archeolog Albín Stocký. Badatelskou atmosféru první republiky doladí originální dobový nábytek z Ústavu pro archeologii FF UK, který používali již prvorepublikoví archeologové, nebo také obrazy pravěkých zátiší malíře počátku 20. století Aloise Vraného, zapůjčené Městským muzeem Čáslav. Nebude chybět ani promítání jedinečných záběrů výzkumu v Dolních Věstonicích z roku 1928 a také rozsáhlá kolekce skutečně úchvatných fotografií z prvorepublikových výzkumů, poskytnutých archivem Archeologického ústavu AV ČR v Praze, v.v.i., Archivem Pražského hradu, Pavilonem Anthropos Moravského zemského muzea a Muzeem T. G. M. Rakovník.