Kontaktujte nás: 725 759 344 | ickk@uappsc.cz

Zámek Nižbor

Informační centrum keltské kultury

Plánované akce

Prvorepubliková vycházka na keltské oppidum Stradonice

6. 10. 2018 od 14 hodin

Srdečně vás zveme na slavnostní komentovanou vycházku na keltské oppidum Stradonice, která se uskuteční v sobotu 6. října 2018 od 14 hodin v rámci oslav stoletého výročí republiky. Zahájena bude prohlídkou výstavy Prvorepubliková archeologie, která se mimo jiné věnuje tématu velkého archeologického výzkumu Stradonic z roku 1929 a představuje dosud nevystavené exponáty, z výzkumu pocházející. 

Oppidum Stradonice patří k nejvýznamnějším památkám keltské Evropy a historie jeho výzkumu je dlouhá, stejně tak ale bohužel neradostná. Vrch tyčící se nad řekou Berounkou v okouzlující krajině Českého krasu, který před dvěma tisíci lety skýtal hradbami obehnaný domov keltské smetánce a jejím poddaným, totiž od objevu jeho někdejší slávy provází smůla. Již na konci 19. století, kdy zde byl objeven proslulý poklad zlatých mincí, se Stradonice staly terčem rabování a lovců pokladů, a tato situace trvá dodnes. Světlými body ve zkoumání oppida je několik velkých výzkumů, které v průběhu posledních 120 let proběhly a které přinesly zásadní poznatky o tom, jak toto keltské „město“ kdysi fungovalo a jak žili jeho obyvatelé. Jedním z nejambicióznějších výzkumů byl právě ten prvorepublikový z roku 1929. Vedl ho archeolog Albín Stocký a financován byl z Masarykova fondu. Nálezy, které z tohoto výzkumu pocházejí a jsou součástí sbírek Národního muzea, však dosud nebyly veřejně vystaveny. Výstava Prvorepubliková archeologie, která je na zámku Nižbor k vidění do konce října, je tak první a jedinečnou možností se s těmito nálezy i celým výzkumem blíže seznámit.

Po komentované prohlídce výstavy, kterou povede archeoložka Mgr. Johana Tlustá, bude následovat dobově laděná vycházka přímo na samotné oppidum, které se ujme archeolog Mgr. Pavel Kacl. Návštěvníky provede celou lokalitou a ukáže relikty někdejšího života Keltů přímo v terénu.

Upozorňujeme, že vycházka vede kopcovitým terénem a její délka bude cca 2 hodiny, doporučujeme tedy vhodnou obuv i oděv.

Budeme se na vás těšit 6. října 2018 ve 14 hodin v Informačním centru keltské kultury na nádvoří zámku Nižbor!

Kapacita vycházky je omezená, doporučujeme tedy rezervovat si místo předem na mailu veronika.puhacova@uappsc.cz. Na celou akci je vstupné zdarma.


Oslavte podzim na Samhainu mezi Kelty

20. 10. 2018 od 12 hodin


Stejně jako jarní svátek Beltain, i Samhain patřil k významným keltským svátkům, které své stopy zanechaly i v naší kultuře. Keltové věřili, že v tuto tajemnou noc se přeruší hranice mezi světy živých a mrtvých a ti získají na pár hodin své tělo a přijdou se ohřát k malým ohňům, které jim živí zapalovali. Stejně tak jako my dnes na přelomu října a listopadu zapalujeme svíčky, abychom uctili Památku zemřelých, Dušičky. Pro Kelty byl však Samhain ještě něčím víc, byl to počátek nového roku, ale také počátek nejistoty. S přicházející zimou bylo potřeba připravit se na nepřízeň bohů, s čímž se pojily symbolické obětiny a očistné ohně. Byla to však také společenská událost!

Již popatnácté na zámku Nižbor, ležícím naproti stradonickému oppidu, které bývalo jedním ze slavných keltských sídel, započne v pravé poledne 20. 10. 2018 slavnost Samhain. Při této příležitosti si připomeneme jak vyspělou keltskou kulturu a řemesla, tak i archeologii, která nám tyto poznatky zprostředkovává. Pro děti bude přichystána archeologická dílna, zatímco dospělí se mohou potěšit bohatým kulturním programem v podání Keltů z Vousova kmene, tanečního vystoupení skupiny Gall-Tír a již tradiční ohňové show. Všeobecné veselí podtrhne živá keltská hudba v podání kapel Dick O’Brass, Kelteens a Coventina. V rámci oslav si návštěvníci mohou prohlédnout novou podobu stálé expozice o Keltech a rovněž výstavu Prvorepubliková archeologie, která připomíná nejen letošní stoleté výročí republiky, ale také například i tehdejší výzkum nedalekého keltského oppida Stradonice.

Akce je součástí Mezinárodního dne archeologie. Již popaté tak archeologové i veřejnost třetí říjnovou sobotu oslavují archeologii a nadšení z objevování. Cílem akce je formou zábavného ponaučení připomenout, že archeologie a historie je všude kolem nás. Více informací o akci naleznete na http://denarcheologie.cz.

Na celý program je vstupné pro dospělé 100 Kč, pro dítě 50 Kč a pro celou rodinu pouze 200 Kč.

Budeme se na vás těšit 20. října ve 12 hodin na nádvoří zámku Nižbor!


Den Středočeského kraje

28. 10. 2018

V tento velký den stoletého výročí republiky můžete navštívit zcela zdarma nejen naši novou výstavu Prvorepubliková archeologie, ale také modernizovanou stálou expozici Keltové v srdci Čech... a co bylo před nimi i kostel Povýšení sv. Kříže, který bude pro návštěvníky speciálně otevřen celý den.Nedávné akce

Další proběhlé akce