Kontaktujte nás: 725 759 344 | ickk@uappsc.cz

Zámek Nižbor

Informační centrum keltské kultury

Plánované akce

Nejkrásnější svátek jara Beltain se už blíží!

27. 4. 2019 od 12 hodin


Těla proskakují skrz plameny ohňů na kopcích, svěže zelené věnce z prvního listí odletují do dáli, a krajinou proudí život. Je Beltain!

Jeden ze čtyř původních svátků Beltain byl pojmenován podle keltského boha Belena a slaví se každoročně již po tisíce let v noci ze 30. dubna na 1. května. Po celé krajině se zapalují ohně, symbolizující očistu po zimě a přechod do bezpečnějšího a plodnějšího období roku. Vijí se věnce z květin a listí, mladíci dovádí s dívkami a společně proskakuji očistnými plameny. Že vám to něco připomíná? Ano, naše dobře známé Pálení čarodějnic má nepochybně své kořeny právě v tomto keltském svátku, stejně tak jako prvomájové líbací rituály pod rozkvetlými stromy. Ať už „čarodějnice“, nebo Beltain, 30. dubna prostě nikdo nesmí zůstat doma.

A tak i Informační centrum keltské kultury na Nižboře, přímo naproti proslulému oppidu Stradonice, i letos v tento velký den ožije velkou slavností. Přímo v poledne vypukne veselí, provázené hudbou a dobovými tanci. Z dalekých západních končin Boiohaema přijedou Keltové z Vousova kmene a s nehraným nasazením předvedou své válečnické dovednosti. Provázet je bude i mnoho zručných řemeslníků. Zkrátka nepřijdou ani děti, pro které chystáme celoodpolední archeologické dílny. A jelikož vám při tom všem jistě vyhládne, připraveno bude i chutné občerstvení. Samozřejmě i to tekuté, protože co by to bylo za keltský svátek bez medoviny! Noc pak společně započneme ohňovou show a pak už vás vypustíme vstříc vlastním nočním beltainovým kratochvílím.


Na celý program je vstupné pro dospělé 100 Kč, pro dítě 50 Kč a pro celou rodinu pouze 200 Kč.

Budeme se na vás těšit 27. dubna ve 12 hodin na nádvoří zámku Nižbor!


Nedávné akce

Prvorepubliková vycházka na keltské oppidum Stradonice

6. 10. 2018 od 14 hodin

Slavnostní komentovaná vycházka na keltské oppidum Stradonice se uskutečnila v sobotu 6. října 2018 od 14 hodin v rámci oslav stoletého výročí republiky. Zahájena byla prohlídkou výstavy Prvorepubliková archeologie, která se mimo jiné věnuje tématu velkého archeologického výzkumu Stradonic z roku 1929 a představuje dosud nevystavené exponáty, z výzkumu pocházející. 

Oppidum Stradonice patří k nejvýznamnějším památkám keltské Evropy a historie jeho výzkumu je dlouhá, stejně tak ale bohužel neradostná. Vrch tyčící se nad řekou Berounkou v okouzlující krajině Českého krasu, který před dvěma tisíci lety skýtal hradbami obehnaný domov keltské smetánce a jejím poddaným, totiž od objevu jeho někdejší slávy provází smůla. Již na konci 19. století, kdy zde byl objeven proslulý poklad zlatých mincí, se Stradonice staly terčem rabování a lovců pokladů, a tato situace trvá dodnes. Světlými body ve zkoumání oppida je několik velkých výzkumů, které v průběhu posledních 120 let proběhly a které přinesly zásadní poznatky o tom, jak toto keltské „město“ kdysi fungovalo a jak žili jeho obyvatelé. Jedním z nejambicióznějších výzkumů byl právě ten prvorepublikový z roku 1929. Vedl ho archeolog Albín Stocký a financován byl z Masarykova fondu. Nálezy, které z tohoto výzkumu pocházejí a jsou součástí sbírek Národního muzea, však dosud nebyly veřejně vystaveny. Výstava Prvorepubliková archeologie, která je na zámku Nižbor k vidění do konce října, je tak první a jedinečnou možností se s těmito nálezy i celým výzkumem blíže seznámit.

Po komentované prohlídce výstavy, kterou vedla archeoložka Mgr. Johana Tlustá, následovala dobově laděná vycházka přímo na samotné oppidum, které se ujal archeolog Mgr. Pavel Kacl. Návštěvníky provedl celou lokalitou a ukázál relikty někdejšího života Keltů přímo v terénu.

Na celou akci bylo vstupné zdarma.

Reportáž si můžete přečíst na našem popularizačním webu Cesty archeologie zde

Další proběhlé akce