Kontaktujte nás: 725 759 344 | ickk@uappsc.cz

Zámek Nižbor

Informační centrum keltské kultury

Plánované akce

Mlhy Samhainu nás zahalí již brzy!

19. 10. 2019 od 12 hodin

Ústav archeologické památkové péče středních Čech vás srdečně zve do Informačního centra keltské kultury na zámku Nižbor, kde se 19. 10. 2019 od 12 hodin uskuteční tradiční oslavy keltského svátku Samhain, kterými zde každoročně vrcholí turistická sezóna. Keltský začátek nového roku a současně dobu, kdy se stírá hranice mezi živým a mrtvým, stejně jako dávní Keltové, na Nižboře slavíme hudbou, tancem a připomínkou keltských řemesel a způsobu života.

Samhain, stejně jako jarní svátek Beltain, patřil k významným keltským svátkům, které své stopy zanechaly i v naší kultuře. Keltové věřili, že v tuto tajemnou noc se přeruší hranice mezi světem živých a mrtvých a ti získají na pár hodin své tělo a přijdou se ohřát k malým ohňům, které jim živí zapalovali. Stejně tak, jako my dnes na přelomu října a listopadu zapalujeme svíčky, abychom uctili Památku zemřelých, Dušičky. Pro Kelty byl však Samhain ještě něčím víc, byl počátkem nového roku, ale také časem nejistoty a obav. S přicházející zimou bylo potřeba připravit se na nepřízeň bohů, s čímž se pojily symbolické obětiny a očistné ohně. Byla to však také společenská událost!

Již pošestnácté na zámku Nižbor, ležícím naproti kdysi slavnému keltskému oppidu Stradonice, započne v pravé poledne 19. 10. 2019 slavnost Samhain. Při této příležitosti si připomeneme jak vyspělou keltskou  kulturu a řemesla, tak i archeologii, která nám tyto poznatky zprostředkovává. Pro děti bude přichystána archeologická dílna, zatímco dospělí se mohou potěšit bohatým kulturním programem v podání Keltů z Vousova Kmene, tanečního vystoupení skupiny Gall-Tír a již tradiční ohňové show. Všeobecné veselí podtrhne živá keltská hudba v podání kapel Dick O’Brass, Lua a Jauvajs. V rámci oslav si návštěvníci mohou prohlédnout novou podobu stálé expozice o Keltech. Poslední příležitost budou mít i ke zhlédnutí loňské novinky, tematické krátkodobé expozice o prvorepublikové archeologii zahrnující i výzkum nedalekého keltského oppida Stradonice. Přijďte s námi oslavit keltský svátek Samhain na zámek Nižbor a načerpejte energii dávných věků!

Akce je součástí Mezinárodního dne archeologie a proto si již pošesté archeologové i veřejnost připomenou nejen mimořádné archeologické nálezy, ale i nadšení z jejich objevování. Cílem akce je interaktivní a zábavnou formou připomenout, že archeologie a historie jsou všude kolem nás! Více informací o akci naleznete na https://denarcheologie.cz.

Na celý program je vstupné pro dospělé 100 Kč, pro dítě 50 Kč a pro celou rodinu pouze 200 Kč.

Budeme se na vás těšit 19. října ve 12 hodin na nádvoří zámku Nižbor!


Nedávné akce

Prvorepubliková vycházka na keltské oppidum Stradonice

6. 10. 2018 od 14 hodin

Slavnostní komentovaná vycházka na keltské oppidum Stradonice se uskutečnila v sobotu 6. října 2018 od 14 hodin v rámci oslav stoletého výročí republiky. Zahájena byla prohlídkou výstavy Prvorepubliková archeologie, která se mimo jiné věnuje tématu velkého archeologického výzkumu Stradonic z roku 1929 a představuje dosud nevystavené exponáty, z výzkumu pocházející. 

Oppidum Stradonice patří k nejvýznamnějším památkám keltské Evropy a historie jeho výzkumu je dlouhá, stejně tak ale bohužel neradostná. Vrch tyčící se nad řekou Berounkou v okouzlující krajině Českého krasu, který před dvěma tisíci lety skýtal hradbami obehnaný domov keltské smetánce a jejím poddaným, totiž od objevu jeho někdejší slávy provází smůla. Již na konci 19. století, kdy zde byl objeven proslulý poklad zlatých mincí, se Stradonice staly terčem rabování a lovců pokladů, a tato situace trvá dodnes. Světlými body ve zkoumání oppida je několik velkých výzkumů, které v průběhu posledních 120 let proběhly a které přinesly zásadní poznatky o tom, jak toto keltské „město“ kdysi fungovalo a jak žili jeho obyvatelé. Jedním z nejambicióznějších výzkumů byl právě ten prvorepublikový z roku 1929. Vedl ho archeolog Albín Stocký a financován byl z Masarykova fondu. Nálezy, které z tohoto výzkumu pocházejí a jsou součástí sbírek Národního muzea, však dosud nebyly veřejně vystaveny. Výstava Prvorepubliková archeologie, která je na zámku Nižbor k vidění do konce října, je tak první a jedinečnou možností se s těmito nálezy i celým výzkumem blíže seznámit.

Po komentované prohlídce výstavy, kterou vedla archeoložka Mgr. Johana Tlustá, následovala dobově laděná vycházka přímo na samotné oppidum, které se ujal archeolog Mgr. Pavel Kacl. Návštěvníky provedl celou lokalitou a ukázál relikty někdejšího života Keltů přímo v terénu.

Na celou akci bylo vstupné zdarma.

Reportáž si můžete přečíst na našem popularizačním webu Cesty archeologie zde

Další proběhlé akce